Екатерина Процентова,

директор

IMG_9476 Анна Петрова,
Заведующая хозяйством
Елена Каракич,

специалист по маркетингу